Al meer dan 40 jaar de meest gezellige recreatieve badmintonvereniging van Hoofddorp.

De club

Bestuur

• Voorzitter: Rob van Brunschot
• Secretaris: vacature
• Penningmeester: Anne Joustra
• Website: Michael van Vliet

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.

Speelavond? wanneer en waar?

Wanneer?
Elke dinsdagavond van 19.00 – 21.00 uur, voor uitzonderingen: zie de speelagenda.

Waar?
In de sportzaal bij het Nova College, Paxlaan 26, 2131RZ Hoofddorp (Map locatie sporthal). Tegen 19.00 uur zal de zaal worden geopend, gewoonlijk door een van de bestuursleden die ook de netten op zet.  Bij het opruimen van spelattributen aan het einde van de avond doen we dat meestal met meerderen. Iedereen heeft zijn eigen racket, maar goede shuttles worden door de vereniging ter beschikking gesteld. Daar zijn we zuinig op want dat speelt het prettigst en goed materiaalgebruik houdt de contributie laag.

Algemene ledenvergadering
Overeenkomstig de statuten wordt er eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Hier kun je meepraten over het reilen en zeilen van de vereniging en meebeslissen over contributie, de activiteiten en andere voor de vereniging belangrijke zaken. Het bestuur legt hier verantwoording af over het gevoerde beleid en de besteding van de contributie over de afgelopen periode en presenteert de nieuwe begroting en plannen voor het komende seizoen.

De ledenvergadering 2024 is nog niet gepland, zo gauw deze bekend is wordt dat hier vermeld !