Al meer dan 40 jaar de meest gezellige recreatieve badmintonvereniging van Hoofddorp.

Training

BC PAX is een recreatieve vereniging, dat wil zeggen vrijheid blijheid, maar kennis van het spel, tactiek en een warming up kunnen het spelplezier aanzienlijk verhogen. Onderstaande oefeningen kunnen als inspiratie dienen. We hebben op dit moment geen trainer maar wel voldoende ervaring om je van advies te dienen en te helpen indien gewenst.

Trainingspatroon

1. Warming-up (2 trainees op de lengte-helften van de baan, 2 shuttles).
Aangevangen wordt met het beurtelings ONTSPANNEN slaan van STRAIGHT (RECHT VOORUIT geslagen) CLEARS, rustig aan beginnend, na 10 clears langzaamaan tempo en slagkracht opvoeren, duur ca. 2 min.
Dan volgt het beurtelings – ook weer ontspannen – slaan van 10 STRAIGHT SMASHES, eerst vanuit het midden van het DUBBEL-service vak, daarna 10 SMASHES vanuit achterin het DUBBEL-service vak. Primair geldt daarbij dat de shuttle vlak over het net moet scheren. De warming-up wordt tenslotte beĆ«indigd met het bekende VLINDEREN.

2. Vlinderen
Aangevangen wordt met een single-service, HOOG maar vooral naar DIEP ACHTERIN gericht. De shuttle moet neerkomen in de achterste brede trambaan, liefst zo dicht mogelijk tegen de achterste grenslijn aan. De serveerder loopt direct daarna terug naar het midden. Return wordt een z.g. “floating” drop shot, shuttle moet neerkomen tussen net en voorste servicelijn, zo dicht mogelijk achter het net. Daarop volgt dan een net shot, shuttle moet ook dan weer vlak ACHTER het net vallen, maar wel iets ruimer OVER het net worden geslagen. De slagenreeks wordt afgesloten met een onderhandse lob, ook weer HOOG en DIEP achterin gericht, waarna ZO VER MOGELIJK ACHTERUIT wordt teruggelopen. Vervolgens weer opnieuw: drop shot, net shot, lob. Duur: ca. 2 min.

3. Wedstrijdtraining
De rest van de trainingstijd wordt gevuld met het spelen van dubbelspelen. Gelet zal hierbij worden op alle – in de warming-up beoefende – slagen. Tevens wordt hierbij gefocussed op het spelen van een steeds wisselend dubbelspel door de 4 spelers. Zo wordt tevens geoefend op: het correct “switchen”, variaties in de services, returns en de juiste taktiek, etc.

 

10 Tips om te onthouden en. . . in de praktijk te brengen!

  1. Lift de shuttle zo min mogelijk (behalve in het enkelspel)
  2. Behoud de aanvalsposities tot elke prijs
  3. Speel de shuttle of recht op het lichaam van de tegenstander of naar elke opening
  4. Cross-court in een enkel geval: als de tegenstander(s) uit positie of naar een helft van de baan is (zijn) gelopen
  5. Tracht tussen de slagen door (tijdens een rally) weer tijdig terug te zijn op de basis
  6. Speel (in een wedstrijd) zoveel mogelijk op de zwakkere of langzamere tegenstander
  7. Bestook zoveel mogelijk de backhand van de tegenstander
  8. Concentreer je volledig op het spel, ook tijdens de training en voorkom zo onnodige en ongecontroleerde fouten
  9. Probeer niet het totale slagen-arsenaal in een keer onder de knie te krijgen.
  10. En onthoud de, ook voor andere takken van sport, bekende slogan: ‘It ain’t over till it’s over!’