De club

Bestuur

• Voorzitter: Rob van Brunschot
• Secretaris: Ilona Carton
• Penningmeester: Anne Joustra
• Website: Michael van Vliet
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn verkrijgbaar bij het secretariaat.

Speelavond? wanneer en waar?

Wanneer?
Elke dinsdagavond van 19.00 – 22.00 uur, voor uitzonderingen: zie de speelagenda.

Waar?
In de sportzaal bij het Nova College, Paxlaan 26, 2131RZ Hoofddorp. Wij vragen je om tijdig aanwezig te zijn en een handje mee te helpen bij het ophangen van de netten. Evenzo wordt het op prijs gesteld dat de leden aan het eind van de avond helpen de spelattributen weer op te ruimen. Iedereen heeft zijn eigen racket, maar goede shuttles worden door de vereniging ter beschikking gesteld. Daar zijn we zuinig op want dat speelt het prettigst en goed materiaalgebruik houdt de contributie laag.

Algemene ledenvergadering
Overeenkomstig de statuten wordt er eenmaal per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Hier kun je meepraten over het reilen en zeilen van de vereniging en meebeslissen over contributie, de activiteiten en andere voor de vereniging belangrijke zaken. Het bestuur legt hier verantwoording af over het gevoerde beleid en de besteding van de contributie over de afgelopen periode en presenteert de nieuwe begroting en plannen voor het komende seizoen.

De ledenvergadering 2019 is nog niet gepland, zo gauw deze bekend is wordt dat hier vermeld !